Finantsaruanded

AastaQ1Q2Q3Q4AastaaruanneAastaraamat
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Aruannete arhiiv

Põhilised finantsnäitajad 2016-2020

Kontsern20162017201820192020
Kasumiaruanne (miljon EUR)
Müügitulu61,2102,4120,8143,4146,6
Ärikasum3,25,42,43,36,5
Puhaskasum (emaettevõtte omanikel kuuluv)3,229,11,52,55,6
Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon EUR)
Käibevara kokku22,348,744,048,049,7
Põhivara kokku51,741,354,259,965,7
Varad kokku74,090,098,2107,9115,5
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)60,369,966,967,173,5
Omakapitali kordaja (%)81,577,772,765,163,0
Juurdekasvutempod (%, vrd eelmise aastaga)
Müügitulu0,867,418,018,72,2
Ärikasum-2,971,1-55,735,6100,0
Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)0,9804,9 -94,759,1126,1
Varad11,121,69,19,97,0
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)3,815,9-4,20,29,6
Tulususe suhtarvud (%)
Käibe ärirentaablus5,25,32,02,34,5
Käibe puhasrentaablus5,328,41,31,73,8
Varade puhasrentaablus (ROA)4,635,51,72,45,0
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)5,444,72,33,77,9
Aktsia (EUR)
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)17,74017,74017,74017,74017,740
Omakapital aktsia kohta3,343,673,863,783,96
Aktsia sulgemishind2,835,004,124,215,18
Puhaskasum aktsia kohta0,181,640,090,140,31
P/E suhe (kordaja)15,72[2] 3,05

45,7830,0716,52
Dividend aktsia kohta0,180,240,180,14[1]0,16
Likviidsussuhtarvud
Lühiajalise võlgnevuse kordaja2,12,42,21,61,4
Likviidsuskordaja1,31,61,50,90,9
Personal ja palgad
Keskmine töötajate arv455567713778780
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga480630736791784
Palgakulu (miljon eurot)10,614,118,521,421,3

[1] Juhatuse ettepanek
[2] arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Käibe ärirentaablus  = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus  = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskm)/Aktsiate arvuga(perioodi keskm)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/(emaettevõtte omanikele kuuluv)Keskmine omakapital*(emaettevõtte omanikele kuuluv)*100
Omakapitali kordaja = Keskmine omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Puhaskasum aktsia kohta = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/ Keskmine aktsiate arv
P/E suhe = Aktsia hind/Kasum aktsia kohta
Lühiajalise võrgnevuse kattekordaja = Käibevara (keskm) / Lühiajalised kohustused (keskm)
Likviidsuskordaja = Keskm likviidsed varad (käibevara-varud)/ Lühiaj.kohustused (keskm)