Finantsaruanded

AastaI kvII kvIII kvIV kvAastaaruanne
pdf
Aastaaruanne
ESEF xbrl
Aastaraamat
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Aruannete arhiiv

Põhilised finantsnäitajad

Kontsern20192020202120222023
Kasumiaruanne (miljon EUR)
Müügitulu143,4146,6152,8175,3209,0
Ärikasum3,36,53,2-4,58,1
Puhaskasum (emaettevõtte omanikel kuuluv)2,55,62,6-5,55,2
Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon EUR)
Käibevara kokku48,049,763,579,078,1
Põhivara kokku59,965,784,092,5100,3
Varad kokku107,9115,5147,6171,4178,4
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)67,173,587,079,690,0
Omakapitali kordaja (%)65,163,061,052,248,5
Juurdekasvutempod (%, vrd eelmise aastaga)
Müügitulu18,72,24,214,819,2
Ärikasum35,6100,0-51,1-31,492,3
Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)59,1126,1-53,3-313,4193,1
Varad9,97,027,816,24,0
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)0,29,618,38,513,1
Tulususe suhtarvud (%)
Käibe ärirentaablus2,34,52,1-2,63,9
Käibe puhasrentaablus1,73,81,7-3,22,5
Varade puhasrentaablus (ROA)2,45,02,0-3,53,0
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)3,77,93,2-6,76,1
Aktsia (EUR)
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)17 74017 74017 85518 13418 356
Omakapital aktsia kohta3,783,964,504,614,62
Aktsia sulgemishind4,215,187,445,014,97
Puhaskasum aktsia kohta0,140,310,15-0,310,28
P/E suhe (kordaja)30,0716,5251,13-18,0817,68
Dividend aktsia kohta0,140,160,140,050,13
Likviidsussuhtarvud
Lühiajalise võlgnevuse kordaja1,61,41,31,11,2
Likviidsuskordaja0,90,90,80,60,6
Personal ja palgad
Keskmine töötajate arv778780825878957
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga791784865889967
Palgakulu (miljon eurot)21,421,323,927,131,8