Finantsaruanded

AastaI kvII kvIII kvIV kvAastaaruanne
pdf
Aastaaruanne
ESEF xbrl
Aastaraamat
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Aruannete arhiiv

Põhilised finantsnäitajad 2017-2021

Kontsern20172018201920202021
Kasumiaruanne (miljon EUR)
Müügitulu102,4120,8143,4146,6152,8
Ärikasum5,42,43,36,53,2
Puhaskasum (emaettevõtte omanikel kuuluv)29,11,52,55,62,6
Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon EUR)
Käibevara kokku48,744,048,049,763,5
Põhivara kokku41,354,259,965,784,0
Varad kokku90,098,2107,9115,5147,6
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)69,966,967,173,587,0
Omakapitali kordaja (%)77,772,765,163,061,0
Juurdekasvutempod (%, vrd eelmise aastaga)
Müügitulu67,418,018,72,24,2
Ärikasum71,1-55,735,6100,0-51,1
Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)804,9 -94,759,1126,1-53,3
Varad21,69,19,97,027,8
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)15,9-4,20,29,618,3
Tulususe suhtarvud (%)
Käibe ärirentaablus5,32,02,34,52,1
Käibe puhasrentaablus28,41,31,73,81,7
Varade puhasrentaablus (ROA)35,51,72,45,02,0
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)44,72,33,77,93,2
Aktsia (EUR)
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)17 74017 74017 74017 74017 855
Omakapital aktsia kohta3,673,863,783,964,50
Aktsia sulgemishind5,004,124,215,187,44
Puhaskasum aktsia kohta1,640,090,140,310,15
P/E suhe (kordaja)[2] 3,05

45,7830,0716,5251,13
Dividend aktsia kohta0,240,180,140,16[1]0,14
Likviidsussuhtarvud
Lühiajalise võlgnevuse kordaja2,42,21,61,41,3
Likviidsuskordaja1,61,50,90,90,8
Personal ja palgad
Keskmine töötajate arv567713778780825
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga630736791784865
Palgakulu (miljon eurot)14,118,521,421,323,9

[1] Juhatuse ettepanek
[2] arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Käibe ärirentaablus  = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus  = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskm)/Aktsiate arvuga(perioodi keskm)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/(emaettevõtte omanikele kuuluv)Keskmine omakapital*(emaettevõtte omanikele kuuluv)*100
Omakapitali kordaja = Keskmine omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Puhaskasum aktsia kohta = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/ Keskmine aktsiate arv
P/E suhe = Aktsia hind/Kasum aktsia kohta
Lühiajalise võrgnevuse kattekordaja = Käibevara (keskm) / Lühiajalised kohustused (keskm)
Likviidsuskordaja = Keskm likviidsed varad (käibevara-varud)/ Lühiaj.kohustused (keskm)