Investorsuhted

Marit Tack
Kommuniktsiooni- ja investorsuhete juht

+372 5340 8444
marit.tack@harjuelekter.com