Rikkumisest teavitamine

Käesoleva kanali kaudu on teil võimalik edastada tööalase tegevusega teatavaks saanud informatsiooni, mis viitab ebaseaduslikule, ebaeetilisele ja/või petturlikule käitumisele Harju Elektri kontsernis.

https://harjuelekter.integrityline.com/