Auditikomitee ja audiitor

Auditikomitee

Auditikomitee on 2010. aasta juunis ASi Harju Elekter Group nõukogu poolt moodustatud ja nõukogu järelevalvele alluv nõuandev organ.

Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida:

  • – rahandusinformatsiooni töötlemist;
  • – riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
  • – raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
  • – audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust;
  • – ning esitada nõukogule ettepanekuid ja soovitusi seaduses sätestatud küsimustes.

ASi Harju Elekter Group auditikomitee on kolmeliikmeline. Komiteesse kuuluvad ettevõtte nõukogu liikmed Triinu Tombak (esimees), Andres Toome ja Risto Vahimets.

Audiitor

ASi Harju Elekter Group aktsionärid valisid 29.04.2021 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettevõtte 2021.-2023. aasta auditi tegijaks audiitorfirma AS PricewaterhouseCoopers​.

PwC on maailma suurim ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuv organisatsioon, kes on esindatud 158 riigis. Ettevõte ühendab üle maailma rohkem kui 236 000 inimese teadmisi ja kogemusi, et pakkuda parimat teenust ning luua lisaväärtust oma klientidele.

Eestis tegutseb PwC alates 1992. aastast ja rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul on saadud oma ala juhtivaks ettevõtteks. Neil on enam kui 500 klienti nii juhtivate kodumaiste ja rahvusvaheliste ettevõtete kui ka avaliku sektori organisatsioonide hulgast. Eesti esinduses töötab ligi 170 spetsialisti, kes pakuvad professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid finantsauditi, maksu- ja juhtimiskonsultatsiooni teenuseid.

Eva Jansen-Diener

ASi Harju Elekter konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande eest vastutav auditipartner.

Eva Jansen-Diener ühines PwC-ga 1998. aastal. Aastal 2001 omandas ta rahvusvahelise audiitoreid ja   finantskonsultante ühendava ACCA kvalifikatsiooni ja aastal 2002 sooritas Eesti Vabariigi vandeaudiitori   eksami. Alates aastast 2007 on Eval ka Certified Internal Auditor (CIA) kvalifikatsioon.

Eval on põhjalikud kogemused börsiettevõtete, rahvusvaheliste kontsernide ja suurettevõtete   auditeerimisel nii Eestis kui ka Lätis.