Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2022. aastal

AS Harju Elekter avaldab konsolideeritud majandustulemused 2022. aastal järgmiselt:

2021. a 4. kvartali vahearuanne 23.02.2022
2022. a 1. kvartali vahearuanne 27.04.2022
2022. a 2. kvartali vahearuanne 27.07.2022
2022. a 3. kvartali vahearuanne 26.10.2022

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28.04.2022.

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka meie koduleheküljel.