Hea Ühingujuhtimise Tava

Hea ühingujuhtimise tava

Hea ühingujuhtimise tava (HÜT) on mõeldud eelkõige äriühingule, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutsevale väärtpaberiturule. Hea ühingujuhtimise tava koondab juhised äriühingu juhtimise paremaks korraldamiseks ning mis annab investoritele ja teistele huvitatud isikutele piisava võimaluse juhtimise järelevalveks, samuti aitab tagada investorite ja aktsionäride võrdse kohtlemise. Kuigi ühingujuhtimise sätted on oma olemuslikult soovituslikud, on emitentidel kohustus koostada iga majandusaasta kohta Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne põhimõttel ,,täidan või selgitan“. Hea ühingujuhtimise tava aruanne on majandusaasta aruande osaks oleva tegevusaruande eraldiseisev peatükk.

Laadi alla Hea ühingujuhtimise tava PDF formaadis siit (103 KB).

Hea ühingujuhtimise tava aruanded

202120222023
HÜT aruanne