Jätkusuutlikkus

Harju Elekter peab oluliseks panustada jätkusuutliku ühiskonna, äri-, eluja looduskeskkonna loomisse ning mõistab, et see aitab pikas perspektiivis kaasa kontserni elujõulisusele. Ootused laiemalt ja sihipäraselt jätkusuutlikkuse teemadega tegelemiseks tulevad Harju Elektrile olulistelt huvirühmadelt: klientidelt, koostööpartneritelt, töötajatelt ja investoritelt, seadusandjalt ja ühiskonnalt laiemalt.

Jätkusuutlikkusega arvestamine tähendab Harju Elektri jaoks vastutustundlikkust keskkonna-, sotsiaalse mõju ja juhtimise teemades (nn ESG vaade – Environmental, Social, Governance).

Harju Elektrile sümpaatse mõtteviisi järgi vastutatakse positiivsete muutuste mõjutamise eest nendes valdkondades investeeringute, juhtimise ja eeskuju kaudu.

20212022
Jätkusuutlikkuse aruanne