Meie väärtused

Meie väärtused kajastavad seda, kuidas me äri ajame ja suhtleme oma kolleegide, klientide ja partneritega.

Need kolm väärtust näitavad, kuidas me elame ja millest juhindume:

Areng
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed

Täiendame pidevalt oma teadmisi, et arendada välja kaasaegseid tooteid. Hindame uuendusettepanekuid ja oleme valmis neid ellu viima.

Koostöö
Tegutseme ühtse meeskonnana

Kuulame oma kliente ja kaasame partnereid, et luua ühtse rahvusvahelise meeskonnana klientide soove arvestavaid ja ületavaid tooteid.

Usaldus
Kvaliteedis ei tingita

Kvaliteetse toote valmistamine on auasi. Me rakendame kaasaegse tehnoloogia ja kogu oma oskuste pagasi tellimuste tähtaegseks täitmiseks.

Meie missioon

Klientidele kasuliku partnerina panustab Harju Elekter tulevikukindlate elektrijaotusseadmete pakkumisega jätkusuutlikumasse ühiskonda.

Meie visioon

Olla Põhjamaade usaldusväärseim elektrijaotuslahenduste pakkuja.