Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019

27.03.2020 Börsiuudised Aruanded

AS Harju Elekter esitab 2019. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande ja sõltumatu vandeaudiitori aruande, mis on kinnitatud aktsiaseltsi nõukogu poolt 27.03.2020 ning on kättesaadav NASDAQ Tallinna Börsil ja emitendi kodulehel www.harjuelekter.com

Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 143,4 miljonit eurot, ärikasum 3,3 miljonit eurot ja puhaskasum 2,5 miljonit eurot ning finantstulemused ei ole võrreldes esialgsete auditeerimata tulemustega (avaldatud 21.02.2020) muutunud.

2019. a auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele manusena.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

Majandusaasta aruanne 2019

Aastaraamat 2019

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761