AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

26.04.2024 Börsiuudised Üldkoosolek

26.aprillil 2024 kell 14 toimus Swissotel Tallinn AS-i Harju Elekter Group (registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31/2, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 60 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 324 722 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,22%.

AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. 1. AS-i Harju Elekter Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ning puhaskasum 5,2 miljonit eurot.

Otsuse poolt anti 11 298 566 häält, mis moodustas 99,77% hääletanuist.

  1. 2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter Group 2024. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 46 822 252 eurot
2023. a kasum 5 159 811 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2023 51 982 063 eurot

 

Dividendideks ( 0,13 eurot aktsia kohta*) 2 404 840 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 49 577 223 eurot

 

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

Otsuse poolt anti 11 298 566 häält, mis moodustas 99,77% hääletanuist.

  1. 3. Audiitori nimetamine

Nimetada AS-i Harju Elekter Group 2024.-2025. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja tasustada vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt anti 11 319 850 häält, mis moodustas 99,96% hääletanuist.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+ 372 674 7400