Harju Elekter kontserni 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

27.03.2024 Aruanded Börsiuudised

AS Harju Elekter Group esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. aasta konsolideeritud ja auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 21.02.2024 avaldatud auditeerimata vahearuandega, ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemustes erinevusi.

Grupi 2023. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot.

AS-i Harju Elekter Group 2022. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100004250/reports).

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Harju Elektri aastaaruanne 2023 (originaal)

Harju Elektri aastaaruanne 2023 (pdf)