SF6 ei ole enam lahendus. Mis edasi?

12.03.2024 Blogi

Jõustumas on Euroopa Liidu F-gaaside määrus, mis muuhulgas mõjutab ka elektrijaotusseadmeid, kus on kasutusel SF6 isolatsioonigaas. SF6 gaas on olnud pikalt kasutusel, kuna see on oma iseloomult sobiv elektriseadmetele, peamiselt kuluefektiivsuse ja kompaktsuse vaates. Gaasi varjuküljeks on aga selle mõju keskkonnale, kui elektriseadmega peaks toimuma õnnetus ja gaas lekiks. Õnneks on see harv nähtus. Samas on lekkerisk peamiseks põhjuseks, miks SF6 kasutamist on aastate jooksul oluliselt piiratud ning nüüd on eesmärgiks see lõplikult ära keelata.

Euroopa Liidu määrus annab ette erinevad tähtajad, millal tuleb elektriseadmetes SF6 gaasi kasutamine lõpetada. Esimeses laines, alates 1. jaanuarist 2026 ei tohi enam võrku lülitada uusi SF6 isolatsiooniga seadmeid isolatsioonipingel kuni 24 kV. Ning aastal 2030 laieneb see kõigile seadmetele isolatsioonipingega kuni 52 kV. Meie hinnangul on see liiga lühike üleminekuperiood ning loodame, et seda on võimalik pikendada.

Mis on alternatiiv?

Tänase seisuga on SF6-vabasid seadmeid liikvel piiratud ulatuses. Tehnoloogiatootjad valmistuvad samm sammult üleminekuks SF6-vabale tehnoloogiale ning on vaikselt turule toomas uusi seadmeid ja nende kombinatsioone.

Eelistatuim alternatiiv on erinevate õhugaasisegude kombinatsioonid, kus rõhk on lämmastikul ja hapnikul. Seda nimetatakse tihti puhtaks või kuivatatud õhuks (clean air või dry air). Sageli on tootjad andnud kombinatsioonidele ise nime.

Keskpingeseadmete üldine arengusuund püüab säilitada olemasolevate seadmete mõõtmeid, aga need on seni materjalimahukamad ja raskemad, sisaldades keerulisemaid materjale ning tehnoloogiaid. Seetõttu on need tänastest lahendustest üksjagu kallimad.

Harju Elektri üleminekuaastate tegevused

Harju Elektri keskpingeseadmete tootejuhi Indrek Ulmase sõnul jälgime hoolsalt erinevate tootjate valmisolekut ning juba lähitulevikus teeme esimesed proovipaigaldused.

Vaatamata sellele, et keeld hakkab kehtima1. jaanuarist 2026 on juba vahepealne aeg keeruline kogu tarneahelale. Tehastes algab järkjärguline SF6 seadmete mahtude vähenemine ning samal ajal kasvatatakse uute tehnoloogiate kasutusele võttu.

Indrek Ulmas lisab: „Sellel ja järgneval üleminekuaastal teeme tihedat koostööd nii klientide kui ka seadmevalmistajatega, et vajalike muudatustega kaasa minna.“