Meie pakkumine

Tööstuse jaoks

Harju Elekter pakub elektrijaotussüsteeme ja -seadmeid tööstustele, mis tarbivad suures koguses elektrit või toodavad elektrit elektrivõrku.

Töötlemistööstus, andmekeskus või päikesepark?

Harju Elekter aitab kaasa stabiilse elektrivarustuse tagamisele protsessi- ja töötleva tööstuse ettevõtetele, andmekeskustele ja muudele tegevusaladele.

Andmekeskuses võib see hõlmata serveri usaldusväärse töö ja pideva ööpäevaringse jahutuse tagamist. Tootmisprotsessis võib see kaitsta olulisi pumpasid, ventilaatoreid või konveierilinte voolukatkestuse eest.

Kui teil on tuulepark või päikesepark, on meil olemas elektriseadmed, mida vajate energiaettevõtte võrguga ühendamiseks.

Kui vastutame kogu projekti eest, hõlmab meie pakkumine tavaliselt projektijuhtimist, rajatise ehitamist ning tehniliste varjualuste, trafode, lülitusseadmete, relee- ja juhtimissüsteemide, SCADA süsteemide ja muu tarnimist. Tegeleme ka objekti ettevalmistus- ja ehitustöödega, paigaldus- ja kasutuselevõtuga, töötades AB 04, ABT 06 juhiste vms raames.

Päikesepark või tuulepark

Harju Elekter builds the stations required to connect solar parks and wind farms to the power grid. This is similar to our offering to the Energy Sector.

Harju Elekter ehitab päikeseparkide ja tuuleparkide elektrivõrku ühendamiseks vajalikud jaamad. See on sarnane meie pakkumisega energiasektorile.

Tööstuslik tootmine

Tootmis- ja töötlev tööstus tugineb stabiilsele elektrivarustusele. Eriti oluline on see protsessides, kus olulised masinad, ahjud või konveierilindid peavad olema kaitstud võimalike elektrikatkestuste eest.

Harju Elekter saab anda oma panuse alajaama või trafode ja kesk- või madalpinge jaotusseadmete tarnimisega teie objektile.

Andmekeskused

Serverisaalide elektriga varustamiseks hõlmavad Harju Elektri lahendused reeglina tehnilisi varjendeid koos keskpingeseadmete, trafode ja madalpinge jaotusseadmetega. Seadmeid saab paigaldada eraldi tehnilisse hoonesse. Üks või mitu väljaspool andmekeskust asuvat tehnilist hoonet suudavad tagada serverite ja jahutussüsteemide tööks vajaliku elektrienergia, võtmata hoones väärtuslikku ruumi.

Harju Elektri tehniline hoone on kiireks kasutuselevõtuks valmis terviklik trafojaam. See on kokkupandava moodulseadmena, mis sisaldab eelmonteeritud, juhtmega ühendatud ja eeltestitud seadmeid.

Meie töötamise viis

Harju Elektris on edukate tarnete võti meie struktureeritud, süsteemne lähenemine meie projektidele koos regulaarsete ülevaatuste ja tiheda kliendikontaktiga. Teostame FAT-teste oma tootmisüksustes või vajadusel meie eelistatud tarnijate juures.