Vaasa biogaasi-elektrijaam

01.04.2012Vaasa, Finland

Taust

Harju Elekter loob energiat tootvatele jaamadele erinevaid lahendusi. Põhilahendusteks on madal- või keskpingekonstruktsioonid, mis on seotud nii elektri jaotamisega kui ka jaama juhtimisautomaatikaga. Tarnitavaks tooteks võib sõltuvalt kliendi vajadustest olla kas alamsüsteem või kogulahendus.

Maailma suurima biomassist saadaval gaasil töötava elektrijaama jaoks Vaasas tarnis Harju Elektri Soome filiaal elektrilise traforajatise ja kolm elektrilist protsessirajatist.

Vaasa biogaasi-elektrijaam kasutab biomassi ja kivisütt, et toota igal aastal 900–1700 GWh elektrienergiat. Jaam varustab Vaasat ka 450 GWh kaugküttega.

Projekti algus

2012

Klient

Vaskiluodon Voima Oy

Regioon

Soome

Tooted

Trafohoone koos trafodega ja elektrilised protsessirajatised vajalike elektriseadmetega

Tehniline kirjeldus

Elektriline traforajatis on suurusega 4 x 3 meetrit ja elektriliste protsessirajatiste mõõdud on 3,5 x 12 meetrit. Tarnisime elektrivarustuse käitisena töötava trafohoone koos trafodega ning elektrilised protsessirajatised, mis hõlmavad elektroonilisi lülituskilpe, sagedusmuundureid, trafosid, UPS-süsteeme – lühidalt, kõiki vajalikke elektriseadmeid.

Medium Voltage Power Distribution Equipment, Power Distribution Units, Custom solutions references