Meie pakkumine

Taristu jaoks

Kaasaegne infrastruktuur tarbib üha suuremas koguses elektrit. Harju Elekter panustab jätkusuutlike ja kuluefektiivsete toodetega.

Nõudlus elektri järele kasvab pidevalt

Paljud kaasaegse ühiskonna infrastruktuuri funktsioonid sõltuvad usaldusväärsest elektrivarustusest. Näiteks elektrisõidukite kasvav arv viitab selgelt vajadusele elektrivõrku laiendada ja tugevdada.

Oleme Harju Elektris otsustanud keskenduda oma tippteadmised valitud rakendustele, mille  ühine nimetaja on usaldusväärne elektrivarustus. Seda pakume hoonete, raudteel liikuvate või akuajamiga sõidukite jaoks.

Peamised nõuded on veatud seadmed ja kulutõhusad lahendused, mis pakuvad suurt potentsiaali nii monitoorimiseks kui ka juhtimiseks.

Raudteeliikluse toitmine

Meie raudteeliikluse lahendused hõlmavad terviklikke paigaldusi alates alaldist kuni lahklülititeni. Harju Elektril on pakkuda ka varustamata tehnilisi varjualuseid raudteeliikluse elektroonikaseadmete kaitseks.

Raudteeliikluse valdkonnas on nõudmised kõrged ja kehtivate standardite järgimine ülimalt oluline. Kuna Harju Elekter on sellel turul tegutsenud juba aastakümneid, saate kliendina valida meid oma projekti jaoks ja olla kindel, et teil on õige tarnija.

Tüüpiline projekt võib hõlmata uue õhkisolatsiooniga jaotusseadme, alaldi jaama, trafode ja tervikliku juhtimissüsteemi paigaldamist. Meie tarnijate võrgustik ja eesrindlik kompetents annavad meile projektis eelise, olgu selleks siis terviklik alajaam või varustamata tehniline varjualune.

Harju Elekter tegeleb tsiviil- ja ehitustöödega ning paigaldus- ja kasutuselevõtuga, kui see on ette nähtud, töötades AB 04, ABT 06 vms juhendi piires. AB 04 kehtivad juhul, kui projekti kavandamise eest vastutab tellija ja teostamise eest Harju Elekter. ABT 06 rakendatakse tavaliselt hangetele ja lepingutele, kui projektiga tegeleb Harju Elekter põhimõttel „projekteerimine ja ehitamine“.

Elektrifitseerimisprojektid sadamates

Harju Elekter elektrifitseerib sadamaid! See hõlmab kaldaühendusi laevadega ja kraanade toiteallikaid. Tegeleme ka tänavavalgustuse ja signaalide projektidega.

Tüüpiline projekt võib hõlmata kail laevaühenduste jaoks esmast jaama. Seda saab täiendada rajatisega, mis varustab sadamaala üldotstarbelise elektrienergiaga.

Sõiduki laadimine

Harju Elekter ehitab seadmeid sõidukite kiirlaadimisjaamade, sealhulgas teeäärsete kaubanduslike laadimisjaamade, bussidepoode ja veoautode garaažide laadimispunktide varustamiseks.

Kiirlaadimisvõimaluse ühendamisel töötame kooskõlas IBH21-ga, tagades nii õiged ja ohutud ühendused. Üks meie alajaama versioonidest on loodud spetsiaalselt sõiduki laadimisseadmete toiteks ja vajaduse korral täiendame seda pakkumist kaablikorpuste, koha ettevalmistamise ja paigaldamisega.

Paljud äriobjektid ning tööstus- ja kontorikompleksid paigaldavad oma klientidele ja personalile laadimispunkte. Selle jaoks saab Harju Elekter tarnida elektrivarustuse tugevdamiseks vajalikke seadmeid.

ElektrA tooteperekond

Meie enam kui kümneaastane kogemus laadimis- ja küttelahenduste projekteerimisel ja valmistamisel on leidnud kasutust kvaliteetse ja kaasaegse tooteperekonna väljatöötamisel.

ElektrA pakub valikuid kõikidele vajadustele, alates üksikutest laadimisjaamadest kuni suurte laadimisväljadeni.