Meie pakkumine

hoonete jaoks:

elektrijaotusseadmed ladudele, areenidele ja haiglatele. Soovi korral lisame päikesepaneelid ja sõidukite laadimise taristu.

Äri- ja avalikud ruumid

Harju Elekter pakub lahendusi elektri jaotamiseks kaubanduskeskustes, ladudes, haiglates ja jaotuskeskustes.

Etteantud spetsifikatsioonide põhjal saame kavandada ja projekteerida süsteeme praktiliselt igale sisekeskkonnale. Tänu oma kogemusele mitmete energia- ja taristuettevõtete projektidega saame vajadusel vaadata hoonete projekte laiemalt.

Meie lahendused erinevat tüüpi ruumidele hõlmavad keskjaotuskilpe, madal- ja keskpinge jaotusseadmeid, trafosid ning seire- ja juhtimissüsteeme.