Meie pakkumine

energiasektorile:

ohutu elektrijaotus madal- ja keskpinge alajaamade ning akusalvestussüsteemide kaudu.

Kohalike ja piirkondlike elektrijaotusvõrkude projektid

Kõigi energiaettevõtete ülim missioon on tagada stabiilne elektrivarustus. Harju Elekter panustab sellesse madal- ja keskpinge alajaamade rajamisega kestlikul viisil ja kehtivaid eeskirju järgides. Meie eesmärk on tarnida iga kord õigeaegselt ja vastavalt spetsifikatsioonidele.

Meie ettevõtmine hõlmab projektijuhtimist, rajatise püstitamist, tehniliste varjualuste ja seadmete tarnimist, nagu trafod, lülitusseadmed, relee- ja juhtimissüsteemid, SCADA süsteemid ja palju muud.

Harju Elekter tegeleb ka tsiviil- ja ehitustöödega, paigaldus- ja kasutuselevõtutöödega AB 04, ABT 06 vms piires. AB 04 kehtivad juhul, kui projekti kavandamise eest vastutab tellija ja teostamise eest Harju Elekter. ABT 06 rakendatakse tavaliselt hangetele ja lepingutele, kui projektiga tegeleb Harju Elekter põhimõttel “projekteeri ja ehita”.

Koos taastuvenergia tootmise pideva kasvuga täiendavad paljud võrguomanikud oma rajatisi akusüsteemide või teiste energiasalvestuslahendustega. Harju Elekter suudab tarnida tervikliku akuhoidla, mis suudab võimsuse puudumise korral võrku elektriga varustada. Energia ülejääki, kui see tekib, kasutatakse rajatise akude laadimiseks.

Võrgujaamad

Võrgujaamad moodustavad suure protsendi meie tarnetest energiaettevõtetele. Meie tooteportfelli kuuluvad kokkupandavad, tüübikinnitusega jaamad trafode, kesk- ja madalpinge jaotusseadmete, siseelektripaigaldiste ja kaugjuhitava automaatikaga.

Harju Elekter tegeleb hea meelega ka objektide ettevalmistamise, paigaldamise ja kasutuselevõtuga seoses ühe või mitme võrgujaama tarnimisega.

Meie töötamise viis

Harju Elektris pakume projektidele struktureeritud, süsteemset lähenemist, optimaalseid insenertehnilisi lahendusi, regulaarset projektide ülevaatust ja tihedat kontakti kliendiga. Meie tarnete kogusumma koosneb praktilistest teadmistest ja asjatundlikkusest, meie enda tehaste toodetest ning teiste tootjate hoolikalt valitud toodetest ja komponentidest.

Meie projektid hõlmavad mitut etappi: alates ajakava koostamisest ja planeerimisest kuni disaini, tootevaliku, ressursside planeerimise, ostmise, tootmise ja testimiseni. Kohapeal tegeleme objekti ettevalmistamise, ehitamise, paigaldamise ja kasutuselevõtuga.

Project cases