Muudatused AS-i Harju Elekter tütarettevõtjate nõukogudes

01.12.2022 Börsiuudised

Seoses kontserni juhtimisstruktuuri muutmisega on otsustatud ühtlustada AS-i Harju Elekter tütarettevõtjate nõukogude koosseise. Alates 30.11.2022 kutsuti tütarettevõtjate nõukogudest tagasi:

  • AS-ist Harju Elekter Elektrotehnika ja AS-ist Harju Elekter Teletehnika Endel Palla ja Tarmo Kikas.
  • Harju Elekter UAB-st Andres Allikmäe, Andres Toome, Jan Osa ja Tomas Prūsas.
  • Harju Elekter Oy-st Endel Palla, Andres Allikmäe, Jan Osa ja Simo Puustelli.
  • Telesilta Oy-st Andres Allikmäe, Jan Osa, Simo Puustelli ja Pertti Vuorinen.
  • Harju Elekter Kiinteistöt Oy-st: Andres Allikmäe.
  • Harju Elekter AB-st: Andres Allikmäe ja Mikael Schwartz Jonsson.
  • Harju Elekter Services AB-st Andres Allikmäe, Andres Toome, Andres Olt ja Mikael Schwartz Jonsson.

Tütarettevõtjate uuteks nõukogu liikmeteks nimetati alates 1.12.2022 Priit Treial (AS Harju Elekter juhatuse liige ja finantsjuht), Aron Kuhi-Thalfeldt (AS Harju Elekter juhatuse liige ja kinnisvaraüksuse juht), Tiit Luman ja Erko Lepa.

Tiit Luman (sünd. 1986) vastutab Harju Elektri kontsernis turunduse-, toote- ja müügijuhtimise eest. Tiit Luman on Harju Elektris töötanud 2008. aastast müügidirektori ja strateegiliste partnersuhte juhina. Tal on magistrikraad ärirahanduses ja elektroenergeetikas Tallinna Tehnikaülikoolist. Tiit Luman ei oma AS-i Harju Elekter aktsiaid.

Erko Lepa (sünd. 1981) vastutab Harju Elektri kontsernis tootmise- ja strateegilise sisseostu eest. Erko Lepa liitus Harju Elektriga 2021. aasta sügisel. Eelnevalt on ta töötanud ABB-s  erinevatel ametikohtadel alustades tootearenduse insenerina ja lõpetades transformatsioonijuhina, vastutades ABB globaalse ümberkujundamise eest mootorite ja generaatorite äris. Tal on magistrikraad elektriajamites ja jõuelektroonikas Tallinna Tehnikaülikoolist. Erko Lepa on osanik ja juhatuse liige ettevõttes LepaTec OÜ. Erko Lepa omab ühte AS-i  Harju Elekter aktsiat.

Pärast muudatuste rakendumist jätkavad tütarettevõtjate nõukogud 5-liikmelistena koosseisus Tiit Atso, Priit Treial, Aron Kuhi-Thalfeldt, Tiit Luman ja Erko Lepa.  Eesti tütarettevõtjate nõukogu liikme volituste tähtaeg on 5 aastat ning Soome, Rootsi ja Leedu nõukogu liikme volitused on tähtajatud.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta 9 kuu müügitulu oli 125,3 miljonit eurot.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400