Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy

17.08.2014 Börsiuudised

ASi Harju Elekter Soome tütarettevõte Satmatic Oy allkirjastas 17.juunil 2014. aastal lepingu Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõigi aktsiate ostuks. Tehingujärgselt jätkab Finnkumu Oy oma nime ja kaubamärgi all Satmatic Oy 100%lise tütarettevõttena. Finnkumu Oy ostuga suurendab Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt tootesortimenti.

Finnkumu Oy juhatuse esimeheks nimetati Simo Puustelli (Satmatic Oy juhataja) ja liikmeteks Endel Palla, Andres Allikmäe, Ülo Merisalu (AS Harju Elekter Elektrotehnika juhataja) ja Matti Ollila, kes jätkab ühtlasi ka Finnkumu Oy tegevdirektorina.

Tehing jõustus 17.juunil 2014, mil toimusid ka rahalised arveldused. Ostutehingu eest tasuti 6 575 tuhat eurot. Vastavalt lepingule tuleb müüjatele peale auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist maksta täiendavalt 2015. aastal 2014. aasta eest 50% ettevõtte ärikasumist ja 2016. aastal 2015. aasta eest 40% ettevõtte ärikasumist. Ostutehingu rahastamine toimus ASi Harju Elekter omavahendite arvelt.

Finnkumu Oy, finantskokkuvõte 2011–2013
1000 eurot 2013 2012 2011  
Raha- ja pangakontod 820 413 512  
Väärtpaberid 374 174 155  
Äritegevuse nõuded 811 935 389  
Varud 1 504 925 532  
Põhivara 43 32 31  
Varad kokku 3 552 2 479 1 619  
Lühiajalised kohustused 804 834 327  
Omakapital 2 748 1 645 1 292  
   sh. aktsiakapital 24 24 254  
Müügitulu 10 391 6 634 4 126  
Ärikasum 1 626 884 419  
Puhaskasum 1 250 664 273  
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 511 271 108  
Aktsiate arv 2 448 2 448 2 540  
Dividend aktsia kohta 88 60 45  
Finnkumu Oy majandustegevuses ei ole pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulisi muudatusi. Harju Elekter kontserni ettevõtete ja Finnkumu Oy vahel ei ole
 kehtivaid lepinguid, samuti ei ole viimasel kehtivaid laenulepinguid ega ühtegi kohtu- või vahekohtumenetlust.

Satmatic Oy on juhtiv tööstusautomaatika seadmete tootja ning Kontserni toodete maaletooja ja edasimüüja Soomes. Firma peakontor paikneb Ulvilas ning tehased Ulvilas 
ja Keraval. Ettevõtte 2013. a müügitulud olid 19,7 (2012: 21,3) miljonit eurot ning ettevõttes töötab 76 inimest.

Harju Elekter on juhtiv kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter 
Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (63%) ning 
telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning 
finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

Vastavalt NASDAQ OMX Tallinn Börsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele ei ole eelnimetatud tehing käsitletav tehinguna seotud osapoolega ning AS Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, nõukogu esimees Endel Palla (674 7400).

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761