Hermeetiliste jaotustrafode raamlepingute ülesütlemine Enefit Connect OÜ-ga

20.05.2022 Harju Elekter Eesti Börsiuudised

AS-i Harju Elekter tütarettevõte Energo Veritas OÜ ütles üles Enefit Connect OÜ-ga sõlmitud kaks raamlepingut hermeetiliste jaotustrafode tarnimiseks.

2021. aastast muutunud turuolukord, nii hinnataseme, toorme kätesaadavuse kui ka tarnetähtaegade osas, on teinud Enefit Connect OÜ-ga sõlmitud raamlepingute täitmise kokkulepitud tingimustel Energo Veritas OÜ jaoks keeruliseks ning sõda Ukrainas süvendas seda veelgi. Läbirääkimiste käigus ei ole pooled jõudnud raamlepingu tingimuste muutmiseks kokkuleppele, mistõttu ei pea Energo Veritas OÜ võimalikuks jätkata talle majanduslikult kahjulike raamlepingute täitmist.

Enefit Connect OÜ on avaldanud, et ei pea raamlepingute ülesütlemist õiguspäraseks ja on teavitanud Energo Veritas OÜ-d oma kavatsusest nõuda raamlepingute rikkumise eest leppetrahvi ning täiendavalt kahju hüvitamist, kui ülesütlemise tulemusena tekitatud kahju on suurem leppetrahvist.

Täpsemat teavet on võimalik jagada pärast kahjunõuete kättesaamist.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
674 7400

Lisainfo:
Kristo Reinhold
Energo Veritas OÜ juht
+372 5187906

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
674 7413