Harju Elektri edasised sammud Rootsis

05.10.2021 Blogi Harju Elekter Rootsi

Harju Elekter Grupp ühes oma 100%-lise tütarettevõtte Harju Elekter AB-ga jätkab laienemist Rootsis. “Nii grupp kui kõik meie kaastöötajad Rootsis pingutavad selle nimel, et saada oluliseks tegijaks Rootsi elektri- ja automaatikaturul,” sõnas grupi juht Tiit Atso. Edu saavutamise pandiks on head tooted, kõrge professionaalne kompetents ning tugev juhtimine, mida toetavad tõhus logistika ja tootmine.

Üheks faktoriks, mis aitab ettevõttel oma positsiooni Rootsis tugevdada, on inventari ja tootmisressursside tsentraliseerimine. See tähendab, et praegune asukoht Malmös kolitakse 2022. aasta augustiks suuremale ja sobivamale pinnale Malmö sadamapiirkonnas. Tootmine Borlänges, Grytgölis ja Stockholmis viiakse üle uude, täielikult grupi omanduses olevasse hoonesse Västeråses, mille kontoriala ja tootmise kogupindala on valmides 6000 m². Osa Stockholmi üksusest jääb küll linna, kuid kolitakse samuti uude asukohta.

Teatud projektijuhtimise ja elektrisüsteemide projekteerimise tegevused ning osa Rootsi piirkonna juhtimistiimist asuvad alates selle aasta veebruarist Västeråses. Ka need üksused kolitakse uude hoonesse Västeråses, mis valmib 2022. aasta 4. kvartaliks.

Malmö üksused hakkavad keskenduma madala ja keskmise pingega lülitusseadmetele ning uuele valdkonnale, milleks on tööstuslikud automatiseerimislahendused. Västeråses keskendutakse edaspidi elektrikilpidele, lülitusseadmetele ja tehnilistele ja sidehoonetele. Mõlemal pool teostatakse ka FAT-teste. Västeråse üksus töötab ühtlasi ka ajutise laopinnana Harju Elektri teiste tootmisüksuste toodetele nende teekonnal Rootsi sihtpunktidesse.

Harju Elektri Rootsi tütarettevõtte juht Mikael Schwartz Jonsson usub, et tehtavad investeeringud aitavad suurendada ettevõtte konkurentsivõimet erinevates tegevusvaldkondades. “Keskendume projektipõhisele ärile ja lahenduste tarnimisele, mille osaks on paigaldus ja seadmete kasutuselevõtt. See nõuab tõhusat projekteerimise ja tootmisressursside planeerimist ka Rootsis, mida oleme nüüd tunduvalt tugevdanud,” lisas Jonsson.