Harju Elektri ärinime ja põhikirja muutmine

17.05.2023 Harju Elekter Eesti Börsiuudised

Täna kanti äriregistrisse Harju Elektri uus ärinimi AS Harju Elekter Group.  Ärinime muutmisega kinnitati ka põhikirja uus redaktsioon. Järgnevalt on kavas muuta Eesti tütarettevõtja ASi Harju Elekter Elektrotehnika ärinime ja põhikirja.

ASi Harju Elekter Elektrotehnika ärinime muudatusega ASiks Harju Elekter viiakse lõpule Harju Elekter Grupi tütarettevõtjate ärinimede ühtlustamine. Kõik põhitegevusega tegelevad tütarettevõtjad hakkavad kandma Harju Elektri nime. Ärinimede muudatuste eesmärgiks on luua suurem selgus kontserni sidusrühmadele erinevates riikides.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta müügitulu oli 175,3 miljonit eurot.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400

 

Koostas:
Marit Tack
Kommunikatsioonijuht
+372 5340 8444
E-mail: marit.tack@harjuelekter.com