Harju Elekter ostis kinnisvarafirma ja reorganiseerib Rootsi tootmise

16.12.2022 Harju Elekter Rootsi Börsiuudised

AS Harju Elekter avaldas 5.10.2021 börsiteate, milles teatas, et Rootsi tütarettevõte Harju Elekter AB sõlmis lepingu Wästbygg Gruppi kuuluva LC Development Fastigheter 101 AB tütarettevõtte aktsiate omandamiseks. Harju Elekter otsustas Harju Elekter AB asemel soetada kinnisvarafirma Harju Elekter Services AB alla ning 15. detsembril 2022 viis Harju Elekter Services AB tehingu lõpuni LC Development Fastigheter 17 AB aktsiate 100%-liseks omandamiseks.

Ostetud kinnisvaraettevõte, LC Development Fastigheter 17 AB, on loodud spetsiaalselt Västeråsi tehase ehituseks, mille valmimisel arvestati Harju Elektri vajadusi. Tulevikus plaanitakse ostetud ettevõte ühendada Harju Elekter Services AB-ga, mis tuleneb kontserni põhimõttest hoida tootmistegevus ja kinnisvarahaldus eraldi ettevõtetes. Ettevõtte nõukogusse määrati Aron Kuhi-Thalfeldt (esimees), liikmeteks Tiit Atso, Priit Treial, Tiit Luman ja Erko Lepa ning tegevjuhiks Mikael Schwartz Jonsson (Harju Elekter AB tegevjuht). Tehingu hinnaks kujunes 10,5 miljonit eurot (115 miljonit Rootsi krooni).

13.09.2021 börsiteates teatas AS Harju Elekter, et Malmösse 2022. aasta lõpuks valmiva tootmishoone üürimiseks sõlmiti kinnisvarafirmaga Nyfosa AB rendileping. Kuna Nyfosa AB-l ei õnnestunud hoone ehitamiseks saada ehitusluba ja Malmösse ei leitud sobivat rendipinda, otsustas AS Harju Elekter viia 2023. aasta esimese poolaasta jooksul Malmö tootmine kuluefektiivsuse eesmärgil kontserni vastvalmivasse tehasesse Västeråsis ja olemasolevasse tootmisüksusesse Keilas.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta 9 kuu müügitulu oli 125,3 miljonit eurot.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400