Harju Elekter kontserni 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

29.03.2023 Börsiuudised Aruanded

AS Harju Elekter esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. aasta konsolideeritud ja auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 22.02.2023 avaldatud auditeerimata vahearuandega, ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemustes erinevusi.

Kontserni 2022. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 175,3 miljonit eurot, ärikahjum 4,5 miljonit eurot ja puhaskahjum 5,6 miljonit eurot.

AS-i Harju Elekter 2022. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100004250/reports).

Harju Elektri aastaaruanne 2022 (pdf)
Harju Elektri aastaaruanne 2022 (originaal)

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400