Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

02.05.2019 Üldkoosolek Börsiuudised

Täna, 2. mail 2019 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 83 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 173 587 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 68,62%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine

1.ASi Harju Elekter 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2018 on 98 153 tuhat eurot, müügitulud 120 804 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 1 514 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 173 087 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

2.Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2018.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

50 769 939 eurot

Emaettevõtte omanike osa 2018.a puhaskasumist

1 545 940 eurot

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2018

52 315 879 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,18 eurot aktsia kohta*)

 3 193 178 eurot

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist

49 122 701 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 16.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 15.05.2019, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele ning seoses tulumaksuseaduse muudatusega on dividendide väljamakse kahes osas.

Otsuse poolt anti 11 600 077 häält, mis moodustas 95,29 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761