Grupisisene restruktureerimine ja muudatus tütarettevõtja juhatuses

26.09.2022 Börsiuudised

Juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurendamise eesmärgil jätkab AS Harju Elekter 2020. aastal alustatud grupisisest restruktureerimist ning kavandab Eestis asuvate tehaste ühendamist, mille käigus AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika tootmised koondatakse ühte tütarettevõtjasse. Harju Elekter Elektrotehnika ja Harju Elekter Teletehnika ühinemine võimaldab saavutada olulise kokkuhoiu nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas ning minna järk-järgult üle LEAN-printsiipidel töötavale ettevõttele.

AS-i Harju Elekter Teletehnika varad, õigused ja kohustused antakse tervikuna üle AS-ile Harju Elekter Elektrotehnika. Ühinevad äriühingud, Harju Elekter Elektrotehnika ühendava ühinguna ja Harju Elekter Teletehnika ühendatava ühinguna, on mõlemad Harju Elektri 100%lised tütarettevõtjad. Ühinemise jõustumiseks vajalikud toimingud on kavas lõpetada 2023. aasta esimese kvartali jooksul. Ühinemise tulemusena jätkab ettevõte tegevust AS-i Harju Elekter Elektrotehnika nime all.

Eelnevast lähtudes ja ühinemisprotsessi sujuvat läbiviimist silmas pidades, on Harju Elekter otsustanud alates 3.10.2022 kutsuda AS-i Harju Elekter Elektrotehnika juhatusest tagasi senise juhataja Indrek Ulmase ning valida uueks juhatuse liikmeks Alvar Sass’i volituste tähtajaga 3 aastat, so kuni 02.10.2025. Kuni tütarettevõtjate ühinemise kande tegemiseni äriregistris, tegutseb Alvar Sass nii Harju Elekter Elektrotehnika kui ka Teletehnika juhatajana.

Alvar Sass (sünd. 1985) on alates 2017. aastast AS-i Harju Elekter Teletehnika juhatuse liige. Osalemine äriühingute juhtorganites: Radius Space OÜ juhatuse liige; Vientitec OÜ juhatuse liige; Justin Time OÜ juhatuse liige; Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liige. Alvar Sass omab 15 689 Harju Elektri aktsiat.

AS-i Harju Elekter Elektrotehnika nõukogu jätkab pärast ühinemist senises koosseisu: esimees Tiit Atso, liikmed Endel Palla ja Tarmo Kikas.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Tiit Atso
Juhatuse esimees

+372 674 7400