Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu

10.08.2014 Börsiuudised

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 10.juuni 2014 istungil kiita heaks Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy 100% aktsiate ostmine Kontserni Soome tütarettevõtte Satmatic Oy poolt. Lepingu sõlmimine toimub 17.juunil, pärast mida saab Finnkumu Oy’st Satmatic Oy 100%line tütarettevõte. Finnkumu Oy ostuga suurendab Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt tootesortimenti. Tehingut finantseerib AS Harju Elekter ning tehingu hinda vastavalt lepingule ei avalikustata.

Finnkumu Oy on Soome juhtiv ettevõte, mis projekteerib, toodab ja müüb seadmeid elektrienergia jaotuseks, peamiselt komplektalajaamasid ja 
kaablijaotuskappe. Firma 2013. aasta müügitulu oli 10,4 (2012: 6,6) miljonit eurot ja puhaskasum 1,25 (2012: 0,66) miljonit eurot.

Satmatic Oy on juhtiv tööstusautomaatika seadmete tootja ning Kontserni toodete maaletooja ja edasimüüja Soomes. Firma peakontor asub Ulvilas ning tehased Ulvilas ja Keraval. Ettevõtte 2013. a müügitulu oli 19,7 (2012: 21,3) miljonit eurot ning ettevõttes töötab 76 inimest.

Harju Elekter on juhtiv kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides.
 Harju Elekter Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy 
(100%) ja Rifas UAB (63%) ning telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter osalus 
sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome 
börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

NASDAQ OMX Tallinna börsi reglemendi tähenduses ei ole antud tehingu puhul tegemist tehinguga seotud isikute vahel.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, nõukogu esimees Endel Palla (674 7400).

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761