Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal

21.12.2018 Börsiuudised Aruanded

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2019. aastal järgmiselt:

2018.a 4.kvartali vahearuanne           27.02.2019
2019.a 1.kvartali vahearuanne             2.05.2019
Aktsionäride korraline üldkoosolek       2.05.2019
2019.a 2.kvartali vahearuanne           31.07.2019
2019.a 3.kvartali vahearuanne           30.10.2019

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761