Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal

22.12.2015 Börsiuudised

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2016. aastal järgmiselt:
2015.a 4.kvartali vahearuanne            26.02.2016
2016.a 1.kvartali vahearuanne           28.04.2016
Aktsionäride korraline üldkoosolek    28.04.2016
2016.a 2.kvartali vahearuanne           28.07.2016
2016.a 3.kvartali vahearuanne           27.10.2016

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhataja
6 747 400

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761