Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal

29.12.2014 Börsiuudised

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2015. aastal järgmiselt:

2014.a 4.kvartali vahearuanne           25.02.2015
2015.a 1.kvartali vahearuanne           29.04.2015
Aktsionäride korraline üldkoosolek    14.05.2015
2015.a 2.kvartali vahearuanne           05.08.2015
2015.a 3.kvartali vahearuanne           04.11.2015

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761