Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal

02.01.2014 Börsiuudised

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele head uut aastat ning teatab, et avaldab 2014. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2013.a 4.kvartali vahearuanne           28.02.2014
2014.a 1.kvartali vahearuanne           06.05.2014
Aktsionäride korraline üldkoosolek    08.05.2014
2014.a 2.kvartali vahearuanne           06.08.2014
2014.a 3.kvartali vahearuanne           05.11.2014

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhataja
6747 7400