AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad

24.04.2015 Börsiuudised

AS Harju Elekter allkirjastas eile, 23.aprillil 2015.a lepingu Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõigi aktsiate ostuks. Tehingu käigus omandas AS Harju Elekter lisaks olemasolevale 63%le veel 37%lise osaluse tütarfirmas UAB Rifas, saades ettevõtte ainuomanikuks. Ostutehing jõustub hiljemalt 28.aprillil 2015. Tehingu hinda vastavalt lepingule ei avalikustata.

Tehingujärgselt jätkab UAB Rifas oma nime ja kaubamärgi all ASi Harju Elekter 100%lise tütarettevõttena. UAB Rifas kõigi aktsiate omandamine oli Kontserni strateegiline otsus, kindlustades sellega oma positsiooni Leedus ja eksportturgudel.

UAB Rifas juhatuse esimeheks valiti Andres Allikmäe ja liikmeteks Endel Palla, Tiit Atso (Harju Elekter kontserni finantsjuht), Jan Osa (AS Harju Elekter Elektrotehnika müügidirektor) ja Aidas Šetikas, kes jätkab endiselt ettevõtte tegevjuhina.

UAB Rifas Grupp, finantskokkuvõte

2012–2014

1000 eurot

2014

2013

2012

Raha- ja pangakontod

662

633

602

Äritegevuse nõuded

1 030

1 005

2 158

Varud

1 285

827

733

Põhivara

1 615

1 664

1 769

Varad kokku

4 592

4 129

5 262

Lühiajalised kohustused

1 165

671

1 723

Pikaajalised kohustused

0

2

10

Omakapital

3 427

3 456

3 529

   sh. aktsiakapital

222

222

222

Müügitulu

5 283

5 809

7 221

Ärikasum

109

17

273

Puhaskasum

54

-49

224

Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)

7

-6

29

Aktsiate arv

7 650

7 650

7 650

Dividend aktsia kohta

9,46

9,46

11,36

UAB Rifas majandustegevuses ei ole pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulisi muudatusi.

1991.aastal asutatud UAB Rifas põhitegevus on tööstusautomaatika-seadmete ning elektrienergia jaotus- ja ülekandeseadmete projekteerimine, tootmine ja müük. Rifas Gruppi kuuluvad tootmisettevõte Rifas UAB ning tema projekteerimisega tegelev tütarettevõte Automatikos Iranga UAB (51%). UAB Rifase 2014.aasta auditeeritud müügitulu oli 5,3 miljonit eurot, millest 80% moodustas müük väljaspool Leedut. 2014.a lõpus töötas Rifas Grupis 80 inimest. AS Harju Elekter omandas 51%lise osaluse Leedu ettevõttes UAB Rifas 2003.aastal ning suurendas selle 63%ni 2012.a detsembris.

Harju Elekter on juhtiv kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%), Finnkumu Oy (100%) ja Rifas UAB (100%) ning telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

Vastavalt NASDAQ Tallinn Börsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele ei ole eelnimetatud tehing käsitletav tehinguna seotud osapoolega ning ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, nõukogu esimees Endel Palla (674 7400).

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761