Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed

16.01.2017 Börsiuudised

18. oktoobril 2016 kanti äriregistrisse ASi Harju Elekter aktsiakapitali vähendamine 28. aprillil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 11 176 124,40 eurot, mis on jagatud 17 739 880 nimiväärtuseta aktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,63 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 1 241 791,60 eurot ehk 0.07 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele välja vastavalt seaduses sätestatud kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, so. 20. jaanuaril 2017.

Aktsiakapitali vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. mail 2016 kella 23.59 seisuga.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761