Aktsiakapitali suurendamine

22.07.2015 Börsiuudised

Vastavalt 14.05.2015 toimunud ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsusele (p. 4.12 ja 4.13) oli Kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhatuse liikmetele suunatud aktsiaoptsiooniprogrammi alusel väljastatud 600 000 aktsiaoptsiooni märkimise tähtaeg 16.-30.06.2015.

Märkimisperioodi lõpuks 30.06.2015 märgiti 339 880 aktsiat. Seoses optsioonilepingute täitmisega suurendati ASi Harju Elekter aktsiakapitali 237 916 euro võrra, milleks lasti välja 339 880 uut 0,70 eurose nimiväärtusega lihtaktsiat. ASi Harju Elekter aktsiakapitali suurendamine seoses optsioonilepingute täitmisega kanti äriregistrisse 22. juulil 2015. aastal. ASi Harju Elekter uueks aktsiakapitaliks on 12,42 miljonit eurot, mis jaguneb 17 739 880 nimeliseks lihtaktsiaks.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761