Aktsionäride üldkoosolek 2022

Aktsionäride üldkoosolek 2022

28. aprillil 2022 kell 10 toimus Keila Kultuurikeskuses AS-i Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Keskväljak 12, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 65 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 581 806 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,28%.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. AS-i Harju Elekter 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 152 757 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 610 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 11 522 000 häält, mis moodustas 99,48 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2021. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 52 716 658 eurot
Emaettevõtte omanike osa 2021. a puhaskasumist   2 598 173 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2021 55 314 831 eurot
Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)   2 522 598 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 52 792 233 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 11 541 230 häält, mis moodustas 99,65 % hääletanuist.

3. Tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul

Otsuse poolt anti 11 553 086 häält, mis moodustas 99,75 % hääletanuist.

4. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 577 799 häält, mis moodustas 99,97 % hääletanuist.

5. Nõukogu liikmete valimine

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022, valida 6-liikmeline nõukogu tähtajaga 5 (viis) aastat alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets.

Otsuse poolt anti 11 500 529 häält, mis moodustas 99,30 % hääletanuist.

6. Nõukogu liikmete tasustamine

Määrata alates 04.05.2022 AS-i Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus.

Otsuse poolt anti 11 555 587 häält, mis moodustas 99,77 % hääletanuist.

 

Majandusaasta aruanne, põhikirja uus redaktsioon ja tasustamispõhimõtted on leitavad vasakus menüüs: Lisadokumendid koosolekule 2022.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/GNEMV67JIOs.