Aktsia

Seisuga 31.12.2018 oli ASi Harju Elekter aktsiakapital 11,18 miljonit eurot, mis on jaotatud 17,74 miljoniks nimiväärtuseta lihtaktsiaks. Aktsia arvestuslik väärtus on 0,63 eurot. ASi Harju Elekter aktsia sümbol Nasdaq Tallinna Börsil on HAE1T. ISIN: EE3100004250. Ettevõtte kõik aktsiad on börsil vabalt kaubeldavad ning iga aktsia annab võrdse hääle- ja dividendiõiguse. Ka ettevõtte kõik aktsionärid on võrdsed ning eraldi hääleõigust käsitlevad piirangud või kokkulepped puuduvad. ASile Harju Elekter teadaolevalt ei ole aktsionäride omavahelistes lepingutes mingeid piiranguid seoses väärtpaberite võõrandamisega, nagu ka spetsiifilisi kontrolliõigusi.

Harju Elektri aktsia kauplemisajalugu
 

EUR 2018 2017 2016 2015 2014
Keskmine aktsiate arv 17 739 880 17 739 880 17 739 880 17 550 851 17 400 000
Nimiväärtus - - - 0,70 0,70
Kõrgeim hind 6,68 5,08 2,94 3,14 2,85
Madalaim hind 3,89 2,80 2,43 2,49 2,52
Sulgemishind 4,12 5,00 2,83 2,63 2,79
Muutus (%) -17,6 76,7 7,6 -5,7 3,3
Ettevõtte turuväärtus (miljonit) 73,09 88,70 50,20 46,66 48,55
Kaubeldud aktsiaid (tk) 1 100 773 1 349 617 947 294 1 086 451 800 823
Käive (miljonit) 5,98 5,46 2,45 2,98 2,17
Puhaskasum aktsia kohta 0,09 1,64 0,18 0,18 0,56
P/E suhe 45,78 ****3,05 15,72 14,61 4,98
Dividend aktsia kohta *0,18 0,24 0,18 **0,12 0,15
Dividendimäär % 4,4 4,8 6,4 1,9 5,4
Dividend/puhaskasum % 206,6 ***100,0 100,0 27,8 26,8
*            juhatuse ettepanek
**          sh 0,07 eurot, omakapitali väljamakse
***         tavapärasest puhaskasumist = emaettevõtte omanike puhaskasum miinus ühekordne tulu PKC Group Oyj aktsiate müügist
****        arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

ASi Harju Elekter aktsiad noteeriti Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil 30. septembril 1997. aastal. Nasdaq Tallinn kuulub maailma suurimasse börsikontserni Nasdaq.