Aktsionäride struktuur

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2023

Seisuga 31.12.2023 oli AS-il Harju Elekter Group 11 164 aktsionäri. Viimase viie aastaga on Harju Elektri aktsionäride arv kasvanud 8 062 aktsionäri võrra, millest viimasel aastal lisandus 580. Stabiilselt suurenev aktsionäride hulk näitab, et Harju Elekter on
investeerimisportfellides usaldusväärne.

AS-i Harju Elekter Group suurim aktsionär on kohalikul kapitalil põhinev AS Harju KEK, millele kuulub 30,1% ettevõtte aktsiakapitalist. Harju Elektri aktsiaomandusest kuulub Eesti aktsionäridele 87,2% (31.12.22: 86,6%), väliskapitali osalus on 12,8% (31.12.22: 13,4%). Seisuga 31.12.2023 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning kaudse osaluse kaudu kokku 4,32% ettevõtte aktsiatest. AS-i Harju Elekter Group aktsionäride täielik nimekiri on leitav Nasdaq CSD kodulehel.