Aktsionäride struktuur

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2020

Seisuga 31.12.2020 oli AS-il Harju Elekter 5084 aktsionäri. Aastaga suurenes aktsionäride arv 1650 võrra. AS-i Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil põhinev AS Harju KEK, millele kuulub 31,39% firma aktsiakapitalist. Väliskapitali osalus on 14,39%.

Seisuga 31.12.2020 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning kaudse osaluse kaudu kokku 9,51% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on väärtpaberiregistri Nasdaq CSD kodulehel https://nasdaqcsd.com/statistics/et/shareholders

Aktsionäride jagunemine

Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi

Üle 5% aktsionärid