Aktsionäride struktuur

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2022

Seisuga 31.12.2022 oli AS-il Harju Elekter (alates 17.05.2023 AS Harju Elekter Group) 10 584 aktsionäri. Viimase viie aastaga on Harju Elektri aktsionäride arv kasvanud 8116 aktsionäri võrra, millest viimasel aastal lisandus 1197. Stabiilselt suurenev aktsionäride hulk näitab, et Harju Elekter
on investeerimisportfellides usaldusväärne.

AS-i Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil põhinev AS Harju KEK, millele kuulub 30,44% ettevõtte aktsiakapitalist.

Harju Elektri aktsiaomandusest kuulub Eesti aktsionäridele 86,6% (31.12.21: 86,3%), väliskapitali osalus on 13,4% (31.12.21: 13,7%).

Seisuga 31.12.2022 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning kaudse osaluse kaudu kokku 4,12% ettevõtte aktsiatest (lisa 16 ja HÜT). AS-i Harju Elekter Groupi aktsionäride täielik nimekiri on leitav Nasdaq CSD kodulehel.