Aktsionäride struktuur

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2021

Seisuga 31.12.2021 oli AS-il Harju Elekter 9387 aktsionäri. Aruandeperioodil on aktsionäride arv suurenenud 4303 võrra. AS-i Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil põhinev AS Harju KEK, millele kuulub 30,9% ettevõtte aktsiakapitalist. Väliskapitali osalus on 13,7% (31.12.20: 14,4%).

Seisuga 31.12.2021 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning kaudse osaluse kaudu kokku 13,30% ettevõtte aktsiatest (lisa 16). AS-i Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on leitav Nasdaq CSD kodulehel.