Dividendid

Dividendipoliitika

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist.

Kontsernis on kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid.

Tegelik dividendimäär sõltub aga kontserni rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest.

Dividendid

ASi Harju Elekter aktsionärid otsustasid 28.04.2023 toimunud üldkoosolekul maksta 2022. a eest  dividendideks 0,05 aktsia kohta, kokku 914 475 eurot.