Dividendid

Dividendipoliitika

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist. Kontsernis
on kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid. Tegelik dividendimäär sõltub aga Kontserni
rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest.

Dividendid

ASi Harju Elekter aktsionärid otsustasid 28.04.2022 toimunud üldkoosolekul maksta 2021. a eest  dividendideks 0,14 aktsia kohta, kokku 2,5 miljonit eurot.