Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu

22.10.2013 Harju Elekter Eesti Börsiuudised

ASi Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi OÜ poolt välja kuulutatud riigihankekonkursid komplektalajaamade ostmiseks. Edukate läbirääkimiste tulemusena allkirjastati kaks suuremahulist raamlepingut kehtivusega 3 aastat. Vastavalt lepingu tingimustele pikenevad lepingud automaatselt kahel korral ühe aasta võrra, kui pooled ei teata soovist leping lõpetada.

Vastavalt sõlmitud lepingutele tarnib AS Harju Elekter Elektrotehnika OÜle Elektrilevi 3 aasta jooksul orienteeruvalt 2000 tehases valmistatud 1- ja 2-trafolist komplektalajaama. Tarnitavad automatiseeritud alajaamad on tänu tehnoloogia arengule muutumas „targa elektrivõrgu“ lahutamatuks osaks, võimaldades alajaamade kaughaldust ja elektri kvaliteedi seiret. Alajaamades kasutatavad seadmed võimaldavad elektrivõrgu osalist isetaastumist rikke korral ehk iseparanev süsteem võimaldab vähendada riketest põhjustatud elektrikatkestuste ulatust ja kestust, kontrollides samas võrgu seisundit igal ajahetkel ning oskab ennetada ka tulevikus tekkida võivaid rikkeid. Alajaamade tarned on suunatud Eesti turule.

Harju Elekter on juhtiv KP/MP seadmete ja -materjalide tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (63%), telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%) ning müügiesindus Harju Elekter AB (90%) Rootsis. Lisaks on ASil Harju Elekter osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

 Andres Allikmäe

Juhataja

Tel 6747 400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Ülo Merisalu (tel 6 747 449).