Täiendava osaluse omandamine Energo Veritas OÜs ja juhatuse vahetus

29.09.2023 Börsiuudised

29.09.2023 sõlmisid AS Harju Elekter Group ja Reinvent OÜ osaühingu osa müügilepingu, millega AS Harju Elekter Group omandab Reinvent OÜ-lt 19,48% suuruse osaluse Energo Veritas OÜ-s. Tehingu tulemusena saab AS-ist Harju Elekter Group Energo Veritas OÜ ainuosanik, kellele kuulub Energo Veritas OÜ ainus osa nimiväärtusega 2500 eurot.

Harju Elektri kontserni kuuluv Energo Veritas OÜ on elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte, mis hõlmab endas tehnilist konsultatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid ehitusobjektile. Tulenevalt AS-i Harju Elekter Group strateegiast keskenduda oma tehase tootmistele, on tehingu eesmärgiks lõpetada Energo Veritas OÜ jae ja hulgikaubanduse äritegevus.

Kuna Reinvent OÜ ainuosanik Kristo Reinhold on Energo Veritas OÜ juhatuse liige, kvalifitseerub tehing  tehinguks seotud isikutega ja ei ole Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes oluline tehing. AS Harju Elekter Group nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

Seoses tehinguga kutsutakse Kristo Reinhold alates 30.09.2023 Energo Veritas OÜ juhatusest tagasi ning uueks juhatuse liikmeks saab AS Harju Elekter Group juhatuse liige ja kinnisvaraüksuse juht Aron Kuhi-Thalfeldt.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 1000 töötajat ning kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 102 miljonit eurot.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400