Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine

28.02.2014 Börsiuudised

Vastavalt ASi Harju Elekter nõukogu 27.veebruari 2014.a otsusele reorganiseerida kontserni Rootsi-suunaline tegevus, peatatakse alates 1. aprillist 2014.a määramata ajaks Rootsi tütarettevõtte Harju Elekter AB tegevus.

2010.aastal loodud tütarettevõte Harju Elekter AB on kolme aastaga saavutanud igati töötava kliendibaasi. Vastavalt kontserni arengustrateegiale on Skandinaaviamaad ja Rootsi jätkuvalt olulised sihtturud, kuid antud sammu tingis 2011.-2013.aastatel kasutatud ärimudeli ebaefektiivsus ja kulukus. Kuigi müügimahud aasta-aastalt kasvasid, ei võimaldanud suhtelised kõrged kulud soovitavat äritulemit saavutada.

31.12.2013 seisuga moodustas Harju Elekter AB bilansimaht Kontserni varade maksumusest 0,25%, mis oli 184 (31.12.2012: 342) tuhat eurot. Ettevõtte 2013.a. müügitulu oli 703 (2012: 532) tuhat eurot, moodustades konsolideeritud müügitulust vastavalt 1,4% ja 1,0%. Majandusaasta tulemuseks oli kahjum 190 (2012: kahjum 140) tuhat eurot.

Reorganiseerimise järel võtavad vastutuse kontserni Rootsi-suunalise äritegevuse ja sealsete klientide eest üle ASi Harju Elekter tütarettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika müügi- ja arendusmeekonnad ning partner-agendid Rootsis. Ka kõik pooleliolevad projektid siirduvad ASi Harju Elekter Elektrotehnika, kes jätkab aktiivset müügitegevust ja hangetes osalemist. Reorganiseerimise järel keskendutakse eelkõige efektiivsele arendusele ja müügile.

AS Harju Elekter on juhtiv elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (63%) ning telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, nõukogu esimees Endel Palla (tel 674 7400).

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761