Parandusteade: Muudatused AS-i Harju Elekter Eesti tütarettevõtete nõukogudes

30.05.2022 Börsiuudised

Lisatud informatsioon Tarmo Kikase omatavate emitendi aktsiate arvu kohta.

AS-i Harju Elekter tütarettevõtete AS-i Harju Elekter Elektrotehnika ja AS-i Harju Elekter Teletehnika nõukogust kutsutakse alates 31.05.2022 tagasi Andres Allikmäe ning AS-i Harju Elekter Elektrotehnika nõukogust Jan Osa.

AS-i Harju Elekter Elektrotehnika ja AS-i Harju Elekter Teletehnika nõukogu uueks liikmeks nimetatakse alates 01.06.2022 Tarmo Kikas tähtajaga 5 aastat. Tarmo Kikas on AS-i Harju Elekter finantskontroller. Enne Harju Elektriga liitumist 2019. aastal, töötas Tarmo Kikas 10 aastat KPMG-s audiitorina. Ta on omandanud majandusteaduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis. Tarmo Kikas omab läbi talle kuuluva ettevõtte OÜ Heta Kapital 1100 Harju Elektri aktsiat.

Pärast muudatuste rakendumist jätkavad mõlemad nõukogud 3-liikmelisena koosseisus Tiit Atso (esimees), Endel Palla ja Tarmo Kikas.

Ühtlasi on Harju Elekter otsustanud muuta Energo Veritas OÜ juhtimisstruktuuri ja kaotada struktuurist nõukogu. Sellega seoses kutsutakse alates 31.05.2022 tagasi kõik Energo Veritas OÜ nõukogu liikmed. Energo Veritas OÜ juhtimisorganiteks jäävad peale muudatust osanike koosolek ja juhatus.

Ülaltoodud muudatused tehakse AS-i Harju Elekter kontserni üldise juhtimisstruktuuri korrastamise eesmärgil.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 spetsialisti ning kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
+372 674 7413