Nõukogu

Nõukogu

AS-i Harju Elekter Group nõukogul on põhikirja järgselt 3-7 liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 28.04.2022 Harju Elektrile 6-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. Nõukogu liikmete volitused lõppevad 03.05.2027.

Harju Elektri nõukogu valis uueks esimeheks Triinu Tombaku, kes on olnud Harju Elektri nõukogu liige aastatel 1997-2007 ning 2012. aastast tänaseni.

Triinu Tombak

 

Nõukogu esimees

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond, ökonomist

Karjäär:
2014 –          TH Consulting OÜ, juhataja
2013 – 2019    SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, nõukogu liige
2001-2009  Maailmapank, Kirjastuse osakond, alates 2006 elektrooniliste andmebaaside ja e-raamatukogu müügijuht
1993-1998  Eesti Investeerimispank, Optiva pank. Laenuosakond, investeerimisosakond.

Ühiskondlik tegevus:
Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liige

Seisuga 31.12.2022 omab Triinu Tombak 23 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,13% ja kaudset osalust ei oma.

Arvi Hamburg

 

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, energia ja geotehnoloogia doktor
Karjäär:
1966-1986 Põhja Kõrgepingevõrgud, al 1982 direktori asetäitja
1986-1987 Eesti Energiajärelvalve, peainsener
1987-1990 Eesti Energia, peadirektori asetäitja
1990-1992 EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, ministri asetäitja
1992-2001 EV Majandusministeerium, asekantsler, ministri nõunik
2001-2011 AS Eesti Gaas, nõunik.
2006-2011 Tallinna Tehnikaülikool, külalisõppejõud
2012-2016 Tallinna Tehnikaülikool, professor, Energeetikateaduskonna dekaan
2017-2020 Tallinna Tehnikaülikool, külalisprofessor
2003-          volitatud elektriinsener
2012-          euroinsener
2018-          Vanalinna Hariduskolleegiumi tehnoloogiaõpetaja

Osalemine äriühingute juhtorganites ja ühiskondlik tegevus:
Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu esimees, Kehtna Kutsehariduskeskuse nõukogu esimees, Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjoni esimees, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, AS Exomatic
nõukogu liige, SA Kutsekoda Tehnika, tootmine ja töötlemine kustenõukogu liige, HTM Haridus ja Noorte Kristjan-Jaagi stipendiuminõukogu liige, Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse aseesimees, MTÜ Eesti Klubi Vanematekogu esimees

Seisuga 31.12.2022 omab Arvi Hamburg 15 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08%, kaudset osalust ei oma.

Aare Kirsme 

 

Nõukogu liige

Haridus: TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse eriala

Karjäär:
2012-             AS Harju KEK, nõukogu esimees, alates 27.04.2017 nõukogu liige
2002-2011    AS Devest, jurist
2000-2013    AS Harju KEK, juriidiline konsultant
1998-1999    Maa-amet, jurist

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Aare Kirsme kuulub OÜ KEK Kinnisvara, AS-i Laagri Vara, AS-i Harju KEK, OÜ Valdmäe Tööstuspargi, AS EKE ja H11 OÜ nõukokku. Lisaks on ta OÜ Kirschmann ja OÜ Devest Kaubandus juhatuse liige ning OÜ Silvertec ja Helicraft OÜ juhatuse liige ja osanik.

Seisuga 31.12.2022 omab Aare Kirsme 235 750 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,29% ja kaudne 0,21%.

Andres Toome

 

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond (lõpetamata)

Karjäär:
2003 –         OÜ Tradematic, juhataja
2000-2002 Sampo Pank
1998-2000 Optiva Pank
1992–1998 Eesti Investeerimispank
1992 Eesti Pank

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Ta kuulub OÜ Proformex, AS-i Harju KEK, AS-i Entek, Laagri Vara AS-i, Valdmäe Tööstuspargi OÜ, OÜ KEK Kinnisvara, H11 OÜ ja AS-i Tallinna Olümpiapurjespordikeskus nõukokku. Lisaks on ta OÜ Tradematic, 30pluss OÜ ja Hermes Worldwide OÜ juhatuse liige.

Seisuga 31.12.2022 omab Andres Toome 45 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,25% ja kaudne osalus 0,33%.

Märt Luuk

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Ehitus

Karjäär:
1992 –  AS Harju Ehitus
1985 –  AS Harju KEK

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Ta kuulub AS-i Harju Ehitus, AS-i Harju KEK, AS-i Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara, Valdmäe Tööstuspargi OÜ, AS-i Taakes, AS-i Entek ja H11 OÜ nõukokku. Lisaks on ta HE Ehituse ja Kinnisvara OÜ juhatuse liige ning OÜ Landler Holding osanik ja juhatuse liige.

Seisuga 31.12.2022 omab Märt Luuk 70 509 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,39% ja kaudne 1,22%.

Risto Vahimets

Nõukogu liige

Haridus: Connecticuti Ülikool, õigusteaduse magister

Karjäär:
2020 –  Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ partner
1993 – 2016 Advokaadibüroo TARK OÜ partner

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Risto Vahimets on AS Fifaa, Sportland International Group AS-i, Sportland Eesti AS-i ja AS-i Pontos Baltic nõukogu liige ning R8Tech Strategy Committee, Leden Group Oy juhatuse liige. Ühtlasi on ta Vahimetsa Investeeringute OÜ osanik ja juhatuse liige.

Seisuga 31.12.2022 ei oma Risto Vahimets mitte ühtegi Harju Elektri aktsiat. Tal ei ole otsest osalust, kaudne osalus on 0,005%.