Nõukogu

Nõukogu

AS-i Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt 3-7 liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 28.04.2022 Harju Elektrile 6-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. Nõukogu liikmete volitused lõppevad 03.05.2027.

Harju Elektri nõukogu valis uueks esimeheks Triinu Tombaku, kes on olnud Harju Elektri nõukogu liige aastatel 1997-2007 ning 2012. aastast tänaseni.

Triinu Tombak

Nõukogu esimees

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond, ökonomist

Karjäär:
2014 –          TH Consulting OÜ, juhataja
2001-2009  Maailmapank, Kirjastuse osakond, alates 2006 elektrooniliste andmebaaside ja e-raamatukogu müügijuht
1993-1998  Eesti Investeerimispank, Optiva pank. Laenuosakond, investeerimisosakond.

Ühiskondlik tegevus:
2013 –           SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, nõukogu liige

Triinu Tombakul on 15 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08% ja kaudset osalust ei ole.

Arvi Hamburg

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, energia ja geotehnoloogia doktor
Karjäär:
1966-1986 Põhja Kõrgepingevõrgud, al 1982 direktori asetäitja
1986-1987 Eesti Energiajärelvalve, peainsener
1987-1990 Eesti Energia, peadirektori asetäitja
1990-1992 EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, ministri asetäitja
1992-2001 EV Majandusministeerium, asekantsler, ministri nõunik
2001-2011 AS Eesti Gaas, nõunik.
2006-2011 Tallinna Tehnikaülikool, külalisõppejõud
2012-2016 Tallinna Tehnikaülikool, professor, Energeetikateaduskonna dekaan
2017-2020 Tallinna Tehnikaülikool, külalisprofessor
2003-          volitatud elektriinsener
2012-          euroinsener
2018-          Vanalinna Hariduskolleegiumi tehnoloogiaõpetaja

Osalemine äriühingute juhtorganites ja ühiskondlik tegevus:
Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu esimees, Kehtna Kutsehariduskeskuse nõukogu esimees, Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjoni esimees, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, AS Exomatic
nõukogu liige, SA Kutsekoda Tehnika, tootmine ja töötlemine kustenõukogu liige, HTM Haridus ja Noorte Kristjan-Jaagi stipendiuminõukogu liige, Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse aseesimees, MTÜ Eesti Klubi Vanematekogu esimees

Arvi Hamburgil on 7500 Harju Elektri aktsiat ja kaudset osalust ei ole.

Aare Kirsme 

Nõukogu liige

Haridus: TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse eriala

Karjäär:
2012-             AS Harju KEK, nõukogu esimees, alates 27.04.2017 nõukogu liige
2002-2011    AS Devest, jurist
2000-2013    AS Harju KEK, juriidiline konsultant
1998-1999    Maa-amet, jurist

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara – nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS KMV, AS Harju Elekter, OÜ Valdmäe tööstuspark – nõukogu liige; OÜ Kirschmann, OÜ Devest Kaubandus, OÜ Silvertec – juhatuse liige

Aare Kirsmel on 235 750 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,31% ja kaudne 0,20%.

Andres Toome

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond

Karjäär:
1999 –         OÜ Tradematic, juhataja
1992–1999 Eesti Pank, Eesti Investeerimispank, Optiva Pank ja Sampo Pank Eesti investeerimisosakonna juhataja

Osalemine äriühingute juhtorganites:
OÜ Proformex – nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS Entek, AS KMV, AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara, AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus – nõukogu liige; Harju Elekter UAB, Harju Elekter AB, OÜ Tradematic, 30pluss OÜ, Hermes Worldwide OÜ – juhatuse liige.

Andres Toomel on 37 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,21% ja kaudne 0,34%.

Märt Luuk

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Ehitus

Karjäär:
1992 –  AS Harju Ehitus
1985 –  AS Harju KEK

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Märt Luuk kuulub Harju Ehituse, Harju KEKi, Laagri Vara, Taakes, KEK Kinnisvara, Entek, Valdmäe Tööstuspark ja H11
nõukokku ning on Landler Holding, HE Ehituse ja Kinnisvara juhatuse liige.

Märt Luukil on 62 509 Harju Elektri aktsiat.

Risto Vahimets

Nõukogu liige

Haridus: Connecticuti Ülikool, õigusteaduse magister

Karjäär:
2020 –  advokaadibüroo Ellex partner
1993 – 2016 Tark & Co partner

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Risto Vahimets kuulub Fifaa, Sportland International Group, Sportland Eesti ja Pontos Baltic nõukokku ning on
R8Tech Strategy Committee ja Leden Group Oy juhatuse liige.

Risto Vahimetsa osalusega (45%) ettevõttele Vahimetsa Investeeringute OÜ kuulub kokku 2000 Harju Elektri
aktsiat.