Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses

26.10.2016 Börsiuudised

Seoses Harju Elekter kontserni jätkuva laienemise ja rahvusvahelistumisega ning vajadusega arendada Kontserni juhtimisstruktuure, samuti lähtudes Hea Ühingujuhtimise Tava soovitustest, otsustas aktsiaseltsi nõukogu oma tänasel korralisel koosolekul laiendada ASi Harju Elekter juhatuse koosseisu kolme liikmeni.

Senine aktsiaseltsi juhataja Andres Allikmäe nimetatakse juhatuse esimeheks ning ta jätkab kehtiva ametilepingu ja volituste alusel. Lisaks nimetatakse juhatuse liikmeteks Tiit Atso ja Aron Kuhi-Thalfeldt, kelle volitused algavad 1.11.2016 ning lõpevad 31.10.2019.

Tiit Atso töötab ASi Harju Elekter finantsjuhina alates 2014. aastast ning on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. Aron Kuhi-Thalfeldt töötab ASi Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juhina alates 2003.aastast ning on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikooli energeetika teaduskonnas.

Juhatuse liikmete täpsed vastutusvaldkonnad määratakse nõukogu otsusega ja juhatuse töökorraldusega. Juhatuse liikmete CVd avaldatakse aktsiaseltsi koduleheküljel.

Harju Elekter on juhtiv kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%), Finnkumu Oy (100%) ja Rifas UAB (100%) ning lehtmetalltoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%) ja äsja soetatud kontserni Soome ettevõtetega seotud kinnisvara haldamise firma Harju Elekter Kiinteistöt Oy (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%), superkondensaatorite tootjafirmas Skeleton Technologies Group OÜ (Eesti, 10%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).

Endel Palla
Nõukogu esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761