Komplektalajaamade raamlepingu lõpetamine Enefit Connect OÜga

09.05.2022 Börsiuudised Harju Elekter Eesti

AS-i Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika ei pikenda Enefit Connect OÜ-ga (enne lepingu üleandmist Elektrilevi OÜ) lepingut tehasetooteliste komplektalajaamade võimsustega 630 kVA ja 1000 kVA ning kaasnevate komponentide tarnimiseks.

Oluliselt muutunud majanduskeskkond, kus peale Ukraina sõja puhkemist on järsult tõusnud sisendmaterjalide, komponentide ja energia hinnad, ei soosi varasemalt kokkulepitud tingimustel lepingu jätkamist, mistõttu otsustati lepingut järgnevaks 24 kuuks mitte pikendada. Leping lõpeb 28.02.2023.

Tänaseks on Harju Elekter Elektrotehnika tarninud Enefit Connectile üle 600 alajaama kogumahus ligikaudu 15 miljonit eurot.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 spetsialisti ning kontserni 2021. aasta müügitulu oli 152 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

 

Tiit Atso

Juhatuse esimees

674 7400

 

Lisainfo:

Indrek Ulmas

AS Harju Elekter Elektrotehnika juht

5061208

 

Koostas:

Ursula Joon

Jurist

674 7413