Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Põhikirja järgselt võib ASi Harju Elekter Group  juhatuses olla 1-5 liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu pädevuses on ka juhatuse esimehe valimine, tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine ning tagasi kutsumine. Juhatuse liige võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes.

ASi Harju Elekter Group nõukogu nimetas oma 16.03.2020 toimunud koosolekul alates 4.05.2020 ettevõtte juhatuse esimeheks juhatuse liikme ja finantsjuhi Tiit Atso. Aktsiaseltsi juhatus on kolmeliikmeline: Tiit Atso (juhatuse esimees), Aron Kuhi-Thalfeldt (juhatuse liige, kinnisvara ja energeetikateenistuse juhataja) ja Priit Treial (finantsjuht).

Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.

Juhatuse liikmed osalevad kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

Tiit Atso

 

Juhatuse esimees, CEO

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magister (linna- ja keskkonnaökonoomika)
Karjäär:
2020 –         AS Harju Elekter (alates 2023 AS Harju Elekter Group), juhatuse esimees
2015 – 2020 AS Harju Elekter, kontserni finantsjuht
2014 – 2015 AS Harju Elekter, peaökonomist
2012 – 2014 AS Viru Keemia Grupp, arendusprojektide finantsjuht

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Ta kuulub Skeleton Technologies Groupi nõukokku ning on AS Harju Elekter nõukogu esimees. Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s ning Harju Elekter AB-s on ta juhatuse esimees. Lisaks on ta Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s ning Harju Elekter AB-s nõukogu esimees, Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, LC DEVELOPMENT FASTIGHETER 17 AB-s ja Harju Elekter Services AB-s nõukogu liige.

Seisuga 31.12.2022 omab Tiit Atso 15 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08%, kaudset osalust ei oma.

Aron Kuhi-Thalfeldt

 

Juhatuse liige, kinnisvara- ja energeetikateenistuse juht

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika magister
Karjäär:
2016 –          AS Harju Elekter (alates 2023 AS Harju Elekter Group), juhatuse liige
2007-          AS Harju Elekter, kinnisvara ja energeetikateenistuse juht
2003-2007 AS Harju Elekter, ehitus- ja energeetikateenistuse insener

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Ta kuulub AS-i Harju Elekter nõukokku. Lisaks on ta nõukogu esimees Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, Harju Elekter Services AB-s ning LC DEVELOPMENT FASTIGHETER 17 AB-s ja nõukogu liige Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s, Harju Elekter AB-s ja Entek AS-s.

Seisuga 31.12.2022 omab Aron Kuhi-Thalfeldt 25 529 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,14%, kaudset osalust ei oma.

Priit Treial

Juhatuse liige, finantsjuht

Haridus: Tartu Ülikool
Karjäär:
2022 –  AS Harju Elekter (alates 2023 AS Harju Elekter Group), finantsjuht ja juhatuse liige
2018 – 2022 Elektrilevi OÜ, finantsjuht ja juhatuse liige
2016 – 2018 Eesti Energia AS, finantskontroller
2014 – 2016 BPT Real Estate, kontserni ärikontroller
2008 – 2014 BPT Real Estate, vanemanalüütik

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Ta on osanik ja juhatuse liige ettevõttes PHT Chemicals OÜ. Ta kuulub AS-i Harju Elekter nõukokku ning on nõukogu liige ka Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s, Harju Elekter AB-s, Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, Harju Elekter Services AB-s ja LC Development Fastigheter 17 AB-s.

Seisuga 31.12.2022 ei oma Priit Treial Harju Elektri aktsiaid.