Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Põhikirja järgselt võib ASi Harju Elekter  juhatuses olla 1-5 liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu pädevuses on ka juhatuse esimehe valimine, tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine ning tagasi kutsumine. Juhatuse liige võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes.

ASi Harju Elekter nõukogu nimetas oma 16.03.2020 toimunud koosolekul alates 4.05.2020 ettevõtte juhatuse esimeheks juhatuse liikme ja finantsjuhi Tiit Atso. Aktsiaseltsi juhatus on kaheliikmeline: Tiit Atso (juhatuse esimees) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (juhatuse liige, kinnisvara ja energeetikateenistuse juhataja).

Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.

Juhatuse esimees vastutab Kontserni tasemel äritegevuse korraldamise ning Kinnisvara ja energeetikateenistuse juht oma valdkonna juhtimise eest. Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magister (linna- ja keskkonnaökonoomika)
Karjäär:
2012-2014 AS Viru Keemia Grupp, arendusprojektide finantsjuht
2014-2015 ASi Harju Elekter peaökonomist
2015-2020 AS Harju Elekter, kontserni finantsjuht
2020-         AS Harju Elekter, juhatuse esimees

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, Energo Veritas OÜ- nõukogu esimees; OÜ Skeleton Technologies Group – nõukogu liige; Harju Elekter UAB,  Telesilta Oy, Harju Elekter AB, Harju Elekter Services AB – juhatuse esimees; Harju Elekter Oy – juhatuse aseesimees; Harju Elekter Kiinteistöt Oy – juhatuse liige.

Tiit Atso omab 7500 Harju Elektri aktsiat, kaudset osalust ei oma.

Aron Kuhi-Thalfeldt

Juhatuse liige, kinnisvara- ja energeetikateenistuse juht

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika magister
Karjäär:
2003-2007 ASi Harju Elekter ehitus- ja energeetikateenistuse insener
2007-          ASi Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juht

Osalemine äriühingute juhtorganites:
Harju Elekter Kiinteistöt Oy – juhatuse esimees

Aron Kuhi-Thalfeldt omab 18 029 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,10%, kaudset osalust ei oma.