III kv vahearuande avaldamine

23.10 - 23.10.2024

Finantsaruannete avaldamine 2024. aastal

AS Harju Elekter Group avaldab konsolideeritud majandustulemused 2024. aastal järgmiselt

2023 a 4. kvartali vahearuanne       21.02.2024
2023. a auditeeritud aastaaruanne 27.03.2024
2024. a 1. kvartali vahearuanne       24.04.2024
2024. a 2. kvartali vahearuanne       24.07.2024
2024. a 3. kvartali vahearuanne       23.10.2024

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 26.04.2024.

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka meie koduleheküljel.