Harju Elekter võitis Eesti Energia hanke

14.08.2023 Börsiuudised Harju Elekter Eesti

ASi Harju Elekter Group tütarettevõte AS Harju Elekter võitis Eesti Energia ASi hanke komplektalajaamade, jaotuspunktide ning seadmete tarnimiseks. Raamlepingud sõlmitakse pärast vaidlustusperioodi möödumist.

115 miljoni euro suuruse kogumahuga raamlepingud sõlmitakse Elektrilevi OÜga 36 kuuks võimalusega pikendada 24 kuu võrra. Lepingute alusel tarnitakse kaupa ka teistele Eesti Energia ASi kontserni kuuluvatele ettevõtetele, samuti Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ lepingupartneritele.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes pakub inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodab energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Eesti Energia koduturg on Soomest Poolani. Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, mis katab elektrivõrguga 95% Eestist, hallates 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Elektrilevil on üle 533 000 elektrivõrguteenuse kliendi.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 1000 töötajat ning kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 102 miljonit eurot.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400

Lisainfo: Alvar Sass, AS Harju Elekter tegevjuht, +372 5393 3039

Koostas:
Marit Tack
Kommunikatsioonijuht
+372 5340 8444
E-mail: marit.tack@harjuelekter.com
https://harjuelekter.com/investors/