Harju Elekter sõlmis Rootsis lepingu jaotusalajaama uuendamiseks

23.12.2022 Börsiuudised Harju Elekter Rootsi

Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõte Harju Elekter AB sõlmis 21.12.2022 Gävle Energi AB-ga lepingu, mille alusel uuendatakse 2024. aasta veebruariks Gävle regioonis jaotusalajaam ning teostatakse projektiga kaasnevad ümberehitus- ja tsiviiltööd. Lepingu orienteeruv maht on 1,6 miljonit eurot. Tegemist on järjekordse suurema alajaamaprojektiga Harju Elekter AB jaoks Rootsis. Valmimise järel panustab jaotusalajaam nii tööstus- kui ka eratarbijate elektrienergia vajaduse täitmisesse.

Gävle Energi AB on 170 km Stockholmist põhjapool asuva Gävle regiooni energiaettevõtte, mis pakub energiateenuseid, kaugkütet ja -jahutust.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta 9 kuu müügitulu oli 125,3 miljonit eurot.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400

Lisainfo:
Mikael Schwartz Jonsson, Harju Elekter AB tegevjuht, +46 73 870 01 51