Harju Elekter lükkab aktsionäride korralise üldkoosoleku edasi

Aktsionäride korraline üldkoosolek oli kavandatud toimuma 30. aprillil 2020. Tulenevalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, on Vabariigi Valitsus välja kuulutanud eriolukorra, mille alusel on kehtestatud mitmesugused piirangud, sh piirangud (avalikele) kogunemistele.

AS Harju Elekter on otsustanud aktsionäride üldkoosoleku edasi lükata kuni erakorraliste asjaolude äralangemiseni. Üldkoosoleku toimumisest teavitatakse aktsionäre seaduses sätestatud nõuete kohaselt ja viisil.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400